Метални конструкции , метални сгради , метални халета , метални силози , газоходи Метални конструкции , метални сгради , метални халета , метални силози , газоходи , стоманени конструкции , стоманени сгради , мобилни сушилни инсталации, промишлени тръбопроводи , метално хале , метални цистерни , метални резервоари , стоманени цистерни , стоманени резервоари , заваряване на метални конструкции и тръбопроводи, метална сграда , стоманена сграда , метални изделия , изработка и ремонт на конвейри и транспортьори , хале , метални контейнери , халета , сушилни инсталации, метални навеси , метални гаражи , стоманени гаражи , стоманени съоражения , метални козирки , метални стълби врати и огради , специални контейнери , изработка на метални конструкции за фотоволтаични инсталации и соларни паркове , прахови и мазутни горелки , вентилаторни мелници , дробилки и сита , бункерна техника и дозиращи устройства , сяропочистващи инсталации, азотопочистващи инсталации, електростатични и ръкавни филтри, стоманени тръбопроводи, изработка на метални конструкции , производство на метални конструкции , стоманени складове , метални складове. въздуховоди и димоходи, капитални ремонти капитални ремонти в енергетиката , металургията , химическата и минната промишленост
Метални Конструкции , Метални сгради , Метални Халета , Метални силози , газоходи ,
стоманени конструкции , стоманени сгради , мобилни сушилни инсталации, промишлени
тръбопроводи , капитални ремонти в енергетиката , металургията , химическата и минната
промишленост , метално хале , метална сграда , стоманена сграда , метални изделия ,
изработка и ремонт на конвейри и транспортьори , хале , метални контейнери , халета ,
сушилни инсталации, метални навеси , метални гаражи , стоманени гаражи , стоманени
съоражения , метални козирки , метални стълби врати и огради , специални контейнери ,
изработка на  конструкции за  фотоволтаични (фотоелектрически) инсталации и соларни
паркове , Изделия за Енергетиката - горивни уредби, транспортни системи, въздуховоди,
димоходи , прахови и мазутни горелки , вентилаторни мелници , дробилки и сита , Бункерна
техника и дозиращи устройства - дозатори и питатели  , Пробовземни инсталации за въглища ,
Сяропочистващи инсталации, азотопочистващи инсталации, електростатични и ръкавни филтри
, Елементи за филтриращи системи за дехидратация на гипс , Детайли от машиностроенето,
метални тръбопроводи, стоманени тръбопроводи , метални цистерни , метални резервоари ,
стоманени цистерни , стоманени резервоари , заваряване на метални конструкции и
тръбопроводи , Демонтаж, сортиране и рязане на скрап на стари метални конструкции,
тръбопроводи, газоходи, цистерни, силози , Изработка на горещо поцинковани метални
конструкции за соларни паркове. Изработка на метални конструкции. Производство на метални
конструкции. Стоманени складове. Стоманени ферми, метални складове. Въздуховоди и
газоходи. Капитални ремонти. Метални Халета от сандвич панели.
Метални Конструкции , Метални сгради , Метални Халета , Метални силози , газоходи ,
стоманени конструкции , стоманени сгради , мобилни сушилни инсталации, промишлени
тръбопроводи , капитални ремонти в енергетиката , металургията , химическата и минната
промишленост , метално хале , метална сграда , стоманена сграда , метални изделия ,
изработка и ремонт на конвейри и транспортьори , хале , метални контейнери , халета ,
сушилни инсталации, метални навеси , метални гаражи , стоманени гаражи , стоманени
съоражения , метални козирки , метални стълби врати и огради , специални контейнери ,
изработка на  конструкции за  фотоволтаични (фотоелектрически) инсталации и соларни
паркове , Изделия за Енергетиката - горивни уредби, транспортни системи, въздуховоди,
димоходи , прахови и мазутни горелки , вентилаторни мелници , дробилки и сита , Бункерна
техника и дозиращи устройства - дозатори и питатели  , Пробовземни инсталации за въглища ,
Сяропочистващи инсталации, азотопочистващи инсталации, електростатични и ръкавни филтри
, Елементи за филтриращи системи за дехидратация на гипс , Детайли от машиностроенето,
метални тръбопроводи, стоманени тръбопроводи , метални цистерни , метални резервоари ,
стоманени цистерни , стоманени резервоари , заваряване на метални конструкции и
тръбопроводи , Демонтаж, сортиране и рязане на скрап на стари метални конструкции,
тръбопроводи, газоходи, цистерни, силози , Изработка на горещо поцинковани метални
конструкции за соларни паркове. Изработка на метални конструкции. Производство на метални
конструкции. Стоманени складове. Стоманени ферми, метални складове. Въздуховоди и
газоходи. Капитални ремонти. Метални Халета от сандвич панели.
Метални Конструкции , Метални сгради , Метални Халета , Метални силози , газоходи ,
стоманени конструкции , стоманени сгради , мобилни сушилни инсталации, промишлени
тръбопроводи , капитални ремонти в енергетиката , металургията , химическата и минната
промишленост , метално хале , метална сграда , стоманена сграда , метални изделия ,
изработка и ремонт на конвейри и транспортьори , хале , метални контейнери , халета ,
сушилни инсталации, метални навеси , метални гаражи , стоманени гаражи , стоманени
съоражения , метални козирки , метални стълби врати и огради , специални контейнери ,
изработка на  конструкции за  фотоволтаични (фотоелектрически) инсталации и соларни
паркове , Изделия за Енергетиката - горивни уредби, транспортни системи, въздуховоди,
димоходи , прахови и мазутни горелки , вентилаторни мелници , дробилки и сита , Бункерна
техника и дозиращи устройства - дозатори и питатели  , Пробовземни инсталации за въглища ,
Сяропочистващи инсталации, азотопочистващи инсталации, електростатични и ръкавни филтри
, Елементи за филтриращи системи за дехидратация на гипс , Детайли от машиностроенето,
метални тръбопроводи, стоманени тръбопроводи , метални цистерни , метални резервоари ,
стоманени цистерни , стоманени резервоари , заваряване на метални конструкции и
тръбопроводи , Демонтаж, сортиране и рязане на скрап на стари метални конструкции,
тръбопроводи, газоходи, цистерни, силози , Изработка на горещо поцинковани метални
конструкции за соларни паркове. Изработка на метални конструкции. Производство на метални
конструкции. Стоманени складове. Стоманени ферми, метални складове. Въздуховоди и
газоходи. Капитални ремонти. Метални Халета от сандвич панели.
Метални Конструкции , Метални сгради , Метални Халета , Метални силози , газоходи ,
стоманени конструкции , стоманени сгради , мобилни сушилни инсталации, промишлени
тръбопроводи , капитални ремонти в енергетиката , металургията , химическата и минната
промишленост , метално хале , метална сграда , стоманена сграда , метални изделия ,
изработка и ремонт на конвейри и транспортьори , хале , метални контейнери , халета ,
сушилни инсталации, метални навеси , метални гаражи , стоманени гаражи , стоманени
съоражения , метални козирки , метални стълби врати и огради , специални контейнери ,
изработка на  конструкции за  фотоволтаични (фотоелектрически) инсталации и соларни
паркове , Изделия за Енергетиката - горивни уредби, транспортни системи, въздуховоди,
димоходи , прахови и мазутни горелки , вентилаторни мелници , дробилки и сита , Бункерна
техника и дозиращи устройства - дозатори и питатели  , Пробовземни инсталации за въглища ,
Сяропочистващи инсталации, азотопочистващи инсталации, електростатични и ръкавни филтри
, Елементи за филтриращи системи за дехидратация на гипс , Детайли от машиностроенето,
метални тръбопроводи, стоманени тръбопроводи , метални цистерни , метални резервоари ,
стоманени цистерни , стоманени резервоари , заваряване на метални конструкции и
тръбопроводи , Демонтаж, сортиране и рязане на скрап на стари метални конструкции,
тръбопроводи, газоходи, цистерни, силози , Изработка на горещо поцинковани метални
конструкции за соларни паркове. Изработка на метални конструкции. Производство на метални
конструкции. Стоманени складове. Стоманени ферми, метални складове. Въздуховоди и
газоходи. Капитални ремонти. Метални Халета от сандвич панели.
Метални конструкции. Метални силози. Метални контейнери. Метални резервоари. Метални конвейри. Стоманени конструкции. Промишлени тръбопроводи.
Газоходи. Сушилни инсталации. Конвейри и транспортьори. Стоманени сгради. Стоманени огради. Метални навеси. Метални козирки. Метални площадки.
Метални тоалетни. Метални конструкции. Метални халета. Промишлени халета. Газоходи Димохди. Сероочистващи инсалации. Азотоочиставщи инсталации.
Метални конструкции. Стоманени халета метални халета метали производство на контейнери производство на стоманени конструкции. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Газоходи
Метални силози и метални резервоари. Тръбопроводи. Газоходи. Метални конструкции. Стоманени халета.  Метални халета. Метални конструкции. Метални
халета. Метални конструкции. Метални контейнери.  Газоходи
Метални халета. Метални сгради. Метални конструкции. Газоходи. Метални кнтейнери. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални
конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета.  Метални халета.
Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.
  Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.
Метални конструкции. Метални силози. Метални контейнери. Метални резервоари. Метални конвейри. Стоманени конструкции. Промишлени тръбопроводи.
Газоходи. Сушилни инсталации. Конвейри и транспортьори. Стоманени сгради. Стоманени огради. Метални навеси. Метални козирки. Метални площадки.
Метални тоалетни. Метални конструкции. Метални халета. Промишлени халета. Газоходи Димохди. Сероочистващи инсалации. Азотоочиставщи инсталации.
Метални конструкции. Стоманени халета метални халета метали производство на контейнери производство на стоманени конструкции. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Газоходи
Метални силози и метални резервоари. Тръбопроводи. Газоходи. Метални конструкции. Стоманени халета.  Метални халета. Метални конструкции. Метални
халета. Метални конструкции. Метални контейнери.  Газоходи
Метални халета. Метални сгради. Метални конструкции. Газоходи. Метални кнтейнери. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални
конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета.  Метални халета.
Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.
  Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.
Метални конструкции. Метални силози. Метални контейнери. Метални резервоари. Метални конвейри. Стоманени конструкции. Промишлени тръбопроводи.
Газоходи. Сушилни инсталации. Конвейри и транспортьори. Стоманени сгради. Стоманени огради. Метални навеси. Метални козирки. Метални площадки.
Метални тоалетни. Метални конструкции. Метални халета. Промишлени халета. Газоходи Димохди. Сероочистващи инсалации. Азотоочиставщи инсталации.
Метални конструкции. Стоманени халета метални халета метали производство на контейнери производство на стоманени конструкции. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Газоходи
Метални силози и метални резервоари. Тръбопроводи. Газоходи. Метални конструкции. Стоманени халета.  Метални халета. Метални конструкции. Метални
халета. Метални конструкции. Метални контейнери.  Газоходи
Метални халета. Метални сгради. Метални конструкции. Газоходи. Метални кнтейнери. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални
конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета.  Метални халета.
Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални кМетални конструкции. Метални силози. Метални
контейнери. Метални резервоари. Метални конвейри. Стоман
Метални конструкции метални конструкции метални
сгради метални халета метално хале Метални
конструкции метални конструкции метални сгради
метални халета метално хале Метални конструкции
метални конструкции метални сгради метални халета
метално хале Метални конструкции метални конструкции
метални сгради метални халета метално хале
Метални конструкции метални конструкции метални
сгради метални халета метално хале
Метални конструкции метални конструкции метални
сгради метални халета метално хале
Метални конструкции метални конструкции метални
сгради метални халета метално хале
Метални конструкции метални конструкции метални
сгради метални халета метално халеМетални конструкции. Метални силози. Метални контейнери. Метални резервоари. Метални конвейри. Стоманени конструкции. Промишлени тръбопроводи. Газоходи. Сушилни инсталации. Конвейри и транспортьори. Стоманени
сгради. Стоманени огради. Метални навеси. Метални козирки. Метални площадки. Метални тоалетни. Метални конструкции. Метални халета. Промишлени халета. Газоходи Димохди. Сероочистващи инсалации. Азотоочиставщи
инсталации. Метални конструкции. Стоманени халета метални халета метали производство на контейнери производство на стоманени конструкции. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Газоходи
Метални силози и метални резервоари. Тръбопроводи. Газоходи. Метални конструкции. Стоманени халета.  Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери.  Газоходи
Метални халета. Метални сгради. Метални конструкции. Газоходи. Метални кнтейнери. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери.
Метални конструкции. Газоходи. Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета.  Метални халета.
Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.
Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.
  Метални халета. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални контейнери. Метални конструкции. Газоходи. Метални конструкции. Метални халета. Метални конструкции. Метални конструкции.

Производство  и  производствен капацитет
Производствен капацитет
Фирмата осъществява производство, монтаж и внедряване на
различни видове технологично оборудване и метални
конструкции в областта на енергетиката.
Изделия за Енергетиката - горивни уредби, транспортни системи, въздуховоди, димоходи и др.
Метални конструкции
Горивна техника (прахови и мазутни горелки)
Смилане на лигнитни и кафяви въглища (вентилаторни мелници)
Предварителна подготовка на въглищата: пресяване, раздробяване и сепарация на чужди тела (дробилки и сита)
Бункерна техника и дозиращи устройства (дозатори, питатели
Пробовземни инсталации за въглища
Нагревни повърхности и топлообменници
Сяропочистващи инсталации, азотопочистващи инсталации, електростатични и ръкавни филтри
Елементи за филтриращи системи за дехидратация на гипс
Детайли от машиностроенето
Ремонтни дейности и изработка  на резервни части
Газорезна машина - до 300мм   "Месер Грисхайм"
Плазмотрон
3-метрова 3-валова машина за огъване на листовматериал до 16мм
2-метрова 3-валова машина за огъване на листов материал до 10мм
3-метрова гилотина за рязане на листов материал до 16мм
Машина за огъване на профили
Абкант хидравличен -  160 тона
3-метрова надлъжно стъргателнамашина (хобел)
за обработка на корпусни детайли
Хидравлични преси
Универсални фрези
Универсални стругове
Дълбачна машина за канали (щос)
Радиални бормашини
Лентоотрезнамашина с възможност за обработка до 300-милиметрови детайли
Преносима заваръчна техника ЕСАБ
Дърводелски цех
Бластиращ и бояджийски цех  за нанасяне на антикорозионни покрития
Към настоящия момент Кенди Хелас ЕООД разполага с месечен капацитет за производство на 150 тона строителни метални конструкции или 100 тона метални изделия.
Производствената база, в която фирмата се помещава,
разполага с голям открит склад, осигурен с кранова техника и
съоръжения за бързи товаро-разтоварителни дейности. На
разположение са
4 мостови крана с товароподемност 5 тона, 2 конзолни крана с
товароподемност 5 тона, едноредов мостови кран, електрически
портален кран, козлови кран.

За осигуряване на производствения процес фирмата работи с
висококачествено и модерно оборудване за цялостна обработка
на материала.

Някои от машините, с които фирмата извършва производствената
си дейност, са:
"Кенди Хелас" ЕООД
е в състояние да произвежда продукция в съответствие с изискванията и техническите спецификации дадени от клиента.

Гаранционен и след гаранционен сервиз
  Кенди Хелас ЕООД   дава на своите постоянни контрагенти отстъпки  до 5% от  стойността на всяка извършвана услуга
Кенди Хелас ЕООД
WYSIWYG Web Builder